Česká psychodiagnostická databáze: projekt studentů FF MU přináší průlom v oblasti psychodiagnostických metod

16. 8. 2023

Bez popisku

Josefína Slámová, studentka Filozofické fakulty MU, se spolu se svým týmem rozhodla čelit jednomu z klíčových problémů v oblasti psychodiagnostiky. S projektem nazvaným Česká psychodiagnostická databáze se snažili o zpřístupnění a zjednodušení využívání psychodiagnostických metod odborníky. 

„V dnešní době je psychodiagnostika nedílnou součástí zdravotnictví, a přesto se stále potýká s nepřehledností a náročným výběrem vhodných metod. S více než 10 000 psychology jen v České republice a s potenciálním rozšířením na Slovensko a do dalších zemí je zřejmé, že cílová skupina je velká,“ vysvětluje Josefína. Sami, jakožto vystudovaní psychologové, si uvědomili, že nepřehlednost v psychodiagnostických metodách může mít zásadní dopad na kvalitu péče poskytované pacientům. „Vedle tradičních a známých metod existují i zahraniční dotazníky, které byly adaptovány pro českou populaci. Bohužel, mnohdy zůstávají nepoužité, protože psychologové nejsou o těchto možnostech dostatečně informováni,“ přibližuje Josefína.

Česká psychodiagnostická databáze přináší moderní řešení. Na jednom místě chce shromáždit širokou škálu psychodiagnostických metod s podrobnými popisy a možností jejich zakoupení. Projekt však nekončí pouze u metod – nabízí také další psychologické nástroje, jako jsou moodtrackery, náladové karty, deníkové metody a mnoho dalšího.

Během vývoje projektu se tým ptal sám sebe, zda chce pouze sdružovat již existující metody nebo zda mají větší ambice. Zjistili, že kromě prosté katalogizace chtějí zajistit i kvalitní využívání psychodiagnostických metod. Proto plánují nabízet také vzdělávací služby a certifikace.

V soutěži Start Your Business získal projekt cennou podporu, kterou využijí k založení spolku a vytvoření moderních webových stránek. Zpětná vazba a rady od odborné komise byly klíčové, protože týmu pomohly nahlédnout na projekt z různých perspektiv, zefektivnit a zdokonalit.

Motto Čmelák má příliš malá křídla na to, aby mohl létat, ale přesto letí se stalo inspirací týmu, když se potýkal s výzvami. Podtrhuje to odhodlání a motivaci k dosažení cílů, i když to někdy může být náročné. Tým chce i nadále létat vstříc svým cílům a být inspirací i pro další studenty. 

Projekt Česká psychodiagnostická databáze ukazuje, jak mladí podnikavci dokážou i ve složitých oborech nalézt inovativní řešení. A jak lze i zdánlivě komplexní problémy řešit pomocí moderních technologií a inovativních myšlenek.

Josefíně a celému týmu gratulujeme a přejeme úspěšný rozvoj projektu!

V dalším díle představíme tým Benedikta Šujana a Dalibora Hebláka z Ekonomicko-správní fakulty a jejich projekt Nášup.

Soutěž Start Your Business je příležitost pro studenty Masarykovy univerzity, jak získat podporu pro svůj nápad. Na Masarykově univerzitě je garantem soutěže Centrum pro transfer technologií, které skrze soutěž pomáhá studentským projektům se dále rozvíjet a získat impulsy k lepšímu nastavení svého podnikání na podmínky tržního prostředí.
Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info